โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ

Author: admin

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสำหรับนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2566

Read More
ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจําปีการศึกษา 2565

โรงเรียนปาโมกข์วิทยา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับคัดเลือกเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับท่

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเนื่องในโอกาสได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับท่

Read More
ข่าวกิจกรรมโรงเรียนข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาโรงเรียนและงานศิษย์เก่า “ ๘๕ ปี ปาโมกข์วิทยาภูมิ ”

ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป

Read More