โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ

เพลงประจำโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ชเขียว – เหลือง

                                                           ทำนอง- คำร้อง อุดมศิลป์ ดุษณี

เขียว – เหลือง งามเด่น             เช่นศักดิ์ศรี ของเรา

                   แนบเนาว์ดวงใจ           ไว้ยืนยง

                   ข้าฯ ขอสาบาน            ปฏิญาณหน้าธง

                   จะดำรงคุณงาม            ความดี

          ทั้งกีฬา การเรียน                   จะเพียรมานะไม่หวั่น

          ขอยึดหมั่นคุณธรรม                 ประพฤติตามทางดี

          ดุจดั่งสีเขียว – เหลือง               ไม่จางเปลี่ยนสี

          เราสามัคคี                           ดั่งพี่น้องกัน

                   ยามไหนเราพราก          จากไปไกลแสนไกล

          มอบดวงใจดวงนี้                     ไว้นิรันดร์

          ดั่งเสือรักป่า                         ผูกไมตรีสัมพันธ์

          ถิ่นเรานั่น                            ปาโมกข์วิทยาภูมิ