ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ

เลขที่ 1/ค หมู่ 3 ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14130

โทรศัพท์ 035 – 661277