โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ

ข่าวสำหรับนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสำหรับนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2566

Read More