โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนข่าวประชาสัมพันธ์

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

คณะผู้บริหาร คณะครูแ

Read More
ข่าวกิจกรรมโรงเรียนข่าวประชาสัมพันธ์

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาขอกราบถวายพระพร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

พระบาทสมเด็จพระปรเมน

Read More
ข่าวกิจกรรมโรงเรียนข่าวประชาสัมพันธ์

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาขอกราบถวายพระพร ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕

Read More
ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจําปีการศึกษา 2565

โรงเรียนปาโมกข์วิทยา

Read More
ข่าวกิจกรรมโรงเรียนข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาโรงเรียนและงานศิษย์เก่า “ ๘๕ ปี ปาโมกข์วิทยาภูมิ ”

ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป

Read More