หน้าหลัก    ดาวน์โหลด    รายละเอียดไฟล์ 
รายละเอียดไฟล์
 
แผนการจัดกิจกรรมประจำฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


หมายเหตุ ในกรณีที่ประเภทไฟล์เป็น VDO ระบบจะมีข้อจำกัดในการแสดงผลข้อมูลได้เฉพาะนามสกุลไฟล์
ซึ่งผู้ใช้สามารถ Click Download เพื่อแสดงผลที่เครื่อง Client ได้

ชื่อไฟล์ :   2018-08-31_12-46-13_0.805224.docx
ขนาดไฟล์ :   50.34 Kb
Click