หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จัดกิจกรรมพี่ชวนน้องออกมาก้าวเพื่อสร้างโรงพยาบาลให้ตนเอง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน วันที่ 25 มิถุนายน 2562