หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
ชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุ
ประเภท 4 ช่องสัญญาณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายปริญา เจริญใจ ม.4/1
ประเภท 4 ช่องสัญญาณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายปริญา เจริญใจ ม.4/1
ประเภท 4 ช่องสัญญาณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายปริญา เจริญใจ ม.4/1
ประเภท 4 ช่องสัญญาณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายปริญา เจริญใจ ม.4/1
ประเภท 4 ช่องสัญญาณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายปริญา เจริญใจ ม.4/1
ประเภท 4 ช่องสัญญาณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายปริญา เจริญใจ ม.4/1
ประเภท 4 ช่องสัญญาณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายปริญา เจริญใจ ม.4/1
ประเภท 4 ช่องสัญญาณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายปริญา เจริญใจ ม.4/1