หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
การนิเทศ การเรียนรู้ศตวรรษ 21
โรงเรียนนำร่อง "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
รับการดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.5
นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงOpen house 2015
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26มิถุนายน2558
พิธีอัญเชิญหลวงปู่เจิม มาประดิษฐานที่อาคารหอพระ
"ผู้ว่าพบนักเรียนหน้าเสาธง" วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
กิจกรรมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง