หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จัดงานทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน โดยมี นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี วันที่ 4 กรกฏาคม 2562
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิได้ทำพิธีสวนสนาม และทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จัดกิจกรรมพี่ชวนน้องออกมาก้าวเพื่อสร้างโรงพยาบาลให้ตนเอง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน วันที่ 25 มิถุนายน 2562
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ รับการนิเทศ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน จากศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 วันที่ 18 มิถุนายน 2562
การนิเทศ การเรียนรู้ศตวรรษ 21
โรงเรียนนำร่อง "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
รับการดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.5
นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงOpen house 2015

 ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป