.

 ***  Welcome  To  Pamok  Witthayaphum  School  ***

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    สื่อ VDO ออนไลน์ 
สื่อ VDO ออนไลน์
 

เรื่อง First Conditional Sentence (If Clause Type 1)เรื่อง ความหมายและพัฒนาการการสื่อสารข้อมูล
เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Network


 

 เรื่อง โพโทคอลและอุปกรณ์สื่อสารเรื่อง เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลเรื่อง ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กันยานยน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 26 กันยานยน 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.237.71.23
คุณเข้าชมลำดับที่ 340,980
 
โรงเรียน ปาโมกข์วิทยภูมิ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี ๒๕๕๔
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๕
Tel : ๐๓๕-๖๖๑๒๗๔  Fax : ๐๓๕-๖๖๑๒๗๗
Email : pm.pamok@gmail.com