หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ขอแสดงความยินดี
  กับ นางสาวปิยรัตน์ เพ็ชมะณี นักเรียน ชั้น ม.๔/๑ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ
นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษา เฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๒
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ขอแสดงความยินดี
กับนายปริญญา เจริญใจ และนายธีรพัฒน์ จำปาทอง
 เข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุ
ประเภท 4 ช่องสัญญาณ
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ขอแสดงความยินดี
กับ นางสาวตวงพร  ฤทธิ์กระจ่าง 
ที่ได้รับรางวัล เยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2557  
เป็น 1ใน 25 คนทั่วประเทศ 
ภาพความประทับใจ
 คลิก.....  

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
     
ผลงาน 1โรงเรียน 1 นวัตกรรม ปีการศึกษา 2561 
      เว็ปไซต์ ขายกลองอำเภอป่าโมก
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
การนิเทศ การเรียนรู้ศตวรรษ 21
โรงเรียนนำร่อง "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
รับการดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพกิจกรรม On Facebook
 

ติดตามข่าวสาร ภาพกิจกรรมโรงเรียน ทาง Facebook ได้ที่

 


ข่าวสาร จากงานแนะแนว
 

Facebook  งานแนะแนว โรงเรียน ปาโมกข์วิทยาภูมิ
www.facebook.com/pamok.nn

  


ข่าวการศึกษา
 

 

 


หนังสือราชการ จาก สพฐ.
 


 


ข่าว จาก สพม.5