หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

 

นำเสนอข้อมูลพื้นฐานและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

 

 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ในระบบ Google Classroom

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ครั้งที่ ๖๙ 

 

 

  โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ขอแสดงความยินดี
  กับ นางสาวปิยรัตน์ เพ็ชมะณี นักเรียน ชั้น ม.๔/๑ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ
นักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษา เฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๒
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จัดงานทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน โดยมี นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี วันที่ 4 กรกฏาคม 2562
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิได้ทำพิธีสวนสนาม และทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จัดกิจกรรมพี่ชวนน้องออกมาก้าวเพื่อสร้างโรงพยาบาลให้ตนเอง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน วันที่ 25 มิถุนายน 2562
โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ รับการนิเทศ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน จากศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 วันที่ 18 มิถุนายน 2562

ภาพกิจกรรม On Facebook
 

ติดตามข่าวสาร ภาพกิจกรรมโรงเรียน ทาง Facebook ได้ที่

 


คำสั่งงานโรงเรียน
 

 


หนังสือราชการ จาก สพฐ.
 

 


ข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง